Over RT177

Over RT1772022-11-20T21:37:35+01:00

Over Ronde Tafel Oosterbeek

De Ronde Tafel wordt vaak in één adem genoemd met traditionele serviceclubs als de Rotary en de Lions. Op zich niet heel gek, want net zoals deze clubs zijn wij maatschappelijk betrokken en zetten wij ons in voor goede doelen. Ronde Tafel Oosterbeek is echter veel meer dan dat. Wij zien onszelf meer als een vriendenclub die ook aan service doet.

Wie we zijn

Ronde Tafel Oosterbeek is actief sinds 28 april 1990. We zijn een vereniging voor mannen van ongeveer 25 tot 40 jaar die binding voelen met de regio rondom Oosterbeek. Mannen die onderlinge vriendschap hoog in het vaandel hebben staan. Die zich willen blijven ontplooien en elkaar stimuleren in de persoonlijke ontwikkeling. Maar ook mannen die middenin de samenleving staan en die zich hier actief voor willen inzetten.

We streven naar een diverse samenstelling qua leden, zowel qua persoonlijkheid, achtergrond als beroep. De leeftijdsgrens van 40 jaar zorgt ervoor dat alle Tafelaars in dezelfde levensfase zitten, wat het wederzijds begrip bevordert. Doordat iedereen die de 40 is gepasseerd, de Tafel moet verlaten, vernieuwt het ledenbestand voortdurend. Daardoor is de Tafel continu in ontwikkeling en is er geen ruimte voor verzadiging of vergrijzing.

Het Tafelen

Als Ronde Tafel Oosterbeek Tafelen we tijdens Tafelavonden. Twee keer per maand komen we samen. De tweede dinsdag van de maand is de Diner avond. In 2022-2023 is Brasserie Zypendaal in Arnhem onze vaste locatie daarvoor. De vierde dinsdag van de maand is de thuisavond en worden we ontvangen bij één van de Tafelaars thuis.

Onze Tafelavonden hebben een serieuze insteek, waarbij gezelligheid voorop staat. Een belangrijk deel van de avond staat in het teken van het delen van persoonlijke ervaringen. Daarnaast bespreken we lopende projecten of nieuwe initiatieven en de planning voor de aankomende activiteiten.

Word ook Tafelaar

Wij hebben plek voor nieuwe leden. Ben je een man tussen de 25 en 40 jaar die gericht is op (persoonlijke) ontwikkeling? Ben je maatschappelijk betrokken en heb je ook binding met de regio rondom Oosterbeek? Dan komen we graag in contact!

Neem contact op met één van de Tafelaars of vul onderstaand formulier in:

Wat Tafelen in Oosterbeek speciaal maakt

Een jaarprogramma vol leuke activiteiten2022-11-20T21:40:40+01:00

Naast de Tafelavonden organiseren we door het jaar heen een aantal activiteiten voor en door Tafelaars. Bij een aantal daarvan zijn ook partners en oud-Tafelaars uitgenodigd. Deze activiteiten bevorderen de onderlinge vriendschap. De jaarlijkse barbeque, het Running Diner en het Sportsmen Weekend zijn voorbeelden van vaste waarden in het jaarprogramma.

Met onze Serviceprojecten leveren we een maatschappelijke bijdrage2022-11-20T21:18:37+01:00

Een belangrijke doelstelling van de Ronde Tafel is: ‘Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen’. Dit vullen wij in met het organiseren van zogenaamde Serviceprojecten. Onze Knallende Kurken Actie waarbij we champagne verkopen voor het goede doel is inmiddels een traditie geworden. In 2022 hebben wij voor het eerst een Drive-In Cinema georganiseerd en ook ondersteunen we jaarlijks de organisatie van de Airborne Wandeltocht.

In het recente verleden hebben wij een financiële bijdrage geleverd aan onder andere het Rijnstate Vriendenfonds, Airborne Museum, Humanitaire hulp aan Oekraïense vluchtelingen, Stichting Ambulancewens en De Nieuwe Belevenis.

We hebben een internationaal netwerk2022-11-20T21:42:10+01:00

Ronde Tafel Nederland maakt deel uit van Round Table International. Als Ronde Tafel Oosterbeek onderhouden we banden met internationale Tafels met de nummers 7 of 77. Jaarlijks wordt er een Euromeeting georganiseerd, telkens in een ander land. Dit biedt de gelegenheid om een internationaal netwerk op te bouwen en kennis te maken met de gebruiken van een land.

Wij onderhouden contacten met de volgende Tafels:

 • Herentals 77, België
 • Kruså 7, Denemarken
 • Hannover 77, Duitsland
 • Nimes 77, Frankrijk
 • Lappeenranta 77, Finland
 • Örebro 7, Zweden
Het Tafelleven houdt niet op na je veertigste2022-11-22T21:58:38+01:00

Een Tafelaar die eenmaal de 40 is gepasseerd en de Ronde Tafel moet verlaten, hoeft niet bang te zijn voor een groot zwart gat. Hij treedt namelijk automatisch toe tot de club van de 40+. Deze club bestaat uit oud-Tafelaars en zij organiseren maandelijkse bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn vrijblijvend en voornamelijk informeel van aard. Vaak bestaat het uit een activiteit of een bedrijfsbezoek met aansluitend een diner. Daarnaast worden de oud-Tafelaars uitgenodigd voor een aantal activiteiten van de Ronde Tafel, zoals de barbeque en de nieuwjaarsborrel. En waar nodig ondersteunen zij bij Service Events.

We hebben leden waar we (extra) trots op zijn2022-11-20T21:39:10+01:00

Sinds de oprichting in 1990 zijn ruim 100 mannen lid geweest van de Ronde Tafel Oosterbeek. Een aantal van hen is benoemd tot lid van verdienste, omdat zij zich op een speciale wijze hebben ingezet voor de Tafel. 

Oud-tafelaar Frits Lubbers verdient hierbij een bijzondere vermelding. In het Tafeljaar 1989-1990 was Frits actief Tafelaar bij Ronde Tafel 66 in Wageningen én President van de Nederlandsche Tafelronde. Hij was het die het initiatief nam om ook in Oosterbeek een Ronde Tafel op te richten en dus aan de wieg stond van onze Tafel.

Overzicht Leden van Verdienste:

 • Frits Lubbers
 • Jan Lücker
 • Govert Riksen
 • Godert van Walré de Bordes
 • Edo Aarts
 • Bart Bloemendal
 • Vincent Smits
Ga naar de bovenkant